Blog

Over onze omgeving, co-creatieve gebiedsontwikkeling, leegstand, locatiemarketing en de netwerksamenleving. Ook frustratieinspiratie.

Couleur Locale: de Ruimteverkenning

In het Jaar van de Ruimte gaat een groep jonge ruimtemakers op zoek naar de ruimtelijke opgaven van de nabije toekomst. Hoe ziet Nederland eruit in 2040? De Ruimteverkenning van Couleur Locale en YURPS voert de deelnemers langs vijf regio’s met vijf karakters. De groep brengt de uitkomsten van deze verkenningen samen in een publicatie over ruimtelijke opgave van de toekomst.

Jaar van de Ruimte
In 2015 vindt het Jaar van de Ruimte. Onder het motto ‘Wie maakt Nederland?’ wordt een breed debat georganiseerd over de ruimtelijke toekomst van Nederland. Het doel is nieuwe perspectieven te ontwikkelen voor de leefomgeving. In het Jaar van de Ruimte wordt iedereen uitgenodigd om zijn of haar visie te geven. Om ook jonge ruimtemakers daarbij te betrekken organiseert Couleur Locale in samenwerking met YURPS een Ruimteverkenning.

Ruimteverkenning
De Ruimteverkenning is een zoektocht naar de ruimtelijke opgaven van de nabije toekomst – naar wat er speelt en wat er mogelijk is. Steeds meer lijkt Nederland een land te worden van verschillende snelheden. Van groei naast krimp. Tijdens de Ruimteverkenning zoomen we in op de regio en gaan we op zoek naar regionale verschillen. We gaan langs vijf regio’s met elk een eigen karakter, een eigen problematiek en een eigen ontwikkelingssnelheid. Wat betekenen de ontwikkelingen in de regio voor de ruimtelijke praktijk van de toekomst, zowel regionaal als nationaal? Wat wordt er gevraagd van ruimtemakers en welke oplossingsrichtingen zien we?

Programma: 5 excursies naar vijf regio’s
Van maart tot en met juli vinden er vijf excursies – iedere eerste vrijdag van de maand – plaats naar de regio’s Amsterdam, Parkstad, Twente, Eindhoven en Groningen. Elke bijeenkomst krijgt een ander thema. In Amsterdam kijken we naar de metropoolregio in internationaal perspectief, in Parkstad naar de zoektocht van de postindustriële regio, in Twente naar de samenwerking binnen een sociaal-culturele regio, in Eindhoven naar de continuering van de kennisregio en in Groningen naar het contrast tussen groeiende stad en krimpend ommeland. De bevindingen van de excursies worden in het najaar gedeeld en getoetst tijdens een reflectiebijeenkomst met andere vakgenoten en uiteindelijk verwerkt in een publicatie aan het einde van het jaar.

Deelnemen
De Ruimteverkenning biedt plaats aan 20 deelnemers onder de 35 jaar. De deelnemers hebben een groot aandeel in het proces en de uitkomsten van de Ruimteverkenning. Hun bevindingen en gedachten tijdens en na de bijeenkomsten vormen de basis voor de eindpublicatie. Deelnemen is kosteloos – reiskosten uitgezonderd – maar niet vrijblijvend. Er wordt verwacht dat je aan alle zes bijeenkomsten deelneemt en een actieve inbreng levert tijdens deze bijeenkomsten. Wat je voor je inzet terugkrijgt is een interessant inhoudelijk programma, een hoop nieuwe contacten en een aandeel in een mooie publicatie aan het einde van het Jaar van de Ruimte.Data
De excursies vinden plaats op de volgende data:

  • Amsterdam: vrijdag 6 maart
  • Parkstad Limburg: vrijdag 10 april
  • Twente: vrijdag 1 mei
  • Eindhoven: vrijdag 5 juni
  • Groningen: vrijdag 3 juli

Aanmelden
Tot 26 januari kun je je aanmelden middels het aanmeldformulier op Yurps.nl. Omdat een actieve deelname wordt verwacht, vragen we om een korte motivatie (in een paar zinnen). Bij meer dan 20 aanmeldingen maken we een selectie waarbij we rekening houden met de motivatie en de diversiteit – qua studies / functies – van de groep. Heb je aanvullende vragen, mail dan naar  info@ruimteverkenning.nl. En volg ons op Facebook voor verdere updates via  www.ruimteverkenning.nl of op Twitter via @CouleurLocaleNL!

Deze blog verscheen ook op Krisoosting.nl & Yurps.nl 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Deel dit:

@EmilieVlieger

  • @EmilieVlieger