Portfolio - Workshops en excursies

Locatiemarketing, co-creatieve gebiedsontwikkeling, lezingen, workshops, publicaties en advies.

Couleur Locale: Ruimteverkenning

Categorie: Portfolio, Workshops en excursies | Link

Datum: januari 2015
Opdrachtgever: Platform31
In samenwerking met:

Kris Oosting

Mede-initiatiefnemer Couleur Locale: Ruimteverkenning. In het Jaar van de Ruimte gingen Kris Oosting en ik samen met nog 20 jonge ruimtemakers op zoek naar de ruimtelijke opgaven van de nabije toekomst. Hoe ziet Nederland eruit in 2040? De Ruimteverkenning voert de deelnemers langs vijf regio’s met vijf karakters. De groep brengt de uitkomsten van deze verkenningen samen in een publicatie over ruimtelijke opgave van de toekomst.

De Ruimteverkenning is een zoektocht naar de ruimtelijke opgaven van de nabije toekomst – naar wat er speelt en wat er mogelijk is. Tijdens de Ruimteverkenning zoomen we in op de regio en gaan we op zoek naar regionale verschillen. We gaan langs vijf regio’s met elk een eigen karakter, een eigen problematiek en een eigen ontwikkelingssnelheid. Wat betekenen de ontwikkelingen in de regio voor de ruimtelijke praktijk van de toekomst, zowel regionaal als nationaal? Wat wordt er gevraagd van ruimtemakers en welke oplossingsrichtingen zien we?

Workshop tijdelijk vastgoed

Categorie: Portfolio, Workshops en excursies | Link

Datum: December 2014
Opdrachtgever: Gemeente Utrecht
In samenwerking met:

Wim Beelen

In het kader van samenwerking tussen initiatieven en ambtenaren, organiseerden ambtenaar Wim Beelen en ik het plein ‘tijdelijk vastgoed’ het festival Utrecht maken we Samen. Verschillende ambtenaren en initiatiefnemers uit Utrecht zochten met ons mee naar mogelijkheden voor initiatief in tijdelijk vastgoed. Conclusies van de avond zijn vastgelegd in het verslag Weinig ruimte voor initiatief in Utrechts vastgoed.

Workshop organische gebiedsontwikkeling

Categorie: (Gebieds)ontwikkeling, Portfolio, Workshops en excursies | Link

Datum: April 2013
Opdrachtgever: gemeente Utrecht
In samenwerking met:

Vriendinnen van Cartesius

Op basis van de praktijkvoorbeelden uit Cartesius en Merwede organiseerden Vriendinnen van Cartesius en Meer Merwede een workshop voor en met ambtenaren: hoe om te gaan met organische gebiedsontwikkeling, initiatieven en dilemma’s die we daarbij tegen komen? De cases, resultaten en informatie over organische gebiedsontwikkeling in de netwerksamenleving zijn gebundeld in dit verslag. Samen met Lara Simons en Marleen Laverman heb ik de workshop georganiseerd.

Workshops Muiderkerk

Categorie: Advies, Portfolio, Workshops en excursies | Link

Datum: April 2012
Opdrachtgever: Muiderkerkgemeente

Naar aanleiding van mijn blog over het cultuurmodel ‘de buurt als netwerk’ ben ik door de Muiderkerkgemeente gevraagd om mee te denken hoe zij meer een plek voor de buurt kunnen worden. Hiervoor heb ik twee brainstormsessies met hen georganiseerd en een advies geschreven op basis van de uitkomsten.

Seminar transformatie Daltonlaan 300

Categorie: Portfolio, Workshops en excursies | Link

Datum: Februari 2012
Opdrachtgever: HKU (Hogeschool voor de Kunsten Utrecht)
In samenwerking met:

Evert Verhagen

In samenwerking met Evert Verhagen heb ik een seminar op de HKU begeleid waarbij studenten een nieuwe invulling in vorm en programma moesten geven aan een leegstaand kantoor op de Daltonlaan.

Categorieen

@EmilieVlieger

  • @EmilieVlieger