Projecten - Projecten

Locatiemarketing, co-creatieve gebiedsontwikkeling, lezingen, workshops, publicaties en advies.

Club Rhijnhuizen

Categorie: Projecten | Link

Datum: augustus 2015
Opdrachtgever: Gemeente Nieuwegein en Provincie Utrecht
In samenwerking met:

Hans Karssenberg, Stipo

Samen met Hans Karssenberg van Stipo ben ik gebiedsmanager in Rijnhuizen, een kantorengebied in Nieuwegein waar naast zo’n 40% leegstand ook de meeste historie van (voor) deze nieuwe stad te vinden is. Om net als in Merwede het gebied samen te maken hebben Hans en ik Club Rhijnhuizen opgericht. Club Rhijnhuizen is voor iedereen die in Rijnhuizen woont, werkt, eigendom heeft en ontwikkelt. We werken samen aan hogere gebiedskwaliteit, gezamenlijke evenementen en activiteiten, (mobiele) horeca, bedrijfsbezoeken, hardloopclubs voor medewerkers en bewoners, gezamenlijk vervoer naar Utrecht CS, gezamenlijke gebiedsmarketing, ‘placemaking’, et cetera. Het doel van club Rhijnhuizen is om vanuit de bestaande kwaliteiten en verhalen een vernieuwde identiteit neer te zetten, een passender imago te vormen, de transformatie te helpen aanjagen en om Rijnhuizen op het netvlies te krijgen bij inwoners van Nieuwegein en Utrecht als mooie woon- en werkomgeving.

Gemeente Nieuwegein heeft reeds een visie gemaakt voor het gebied Rijnhuizen: Mooi Rijnhuizen.

Green Business Club Utrecht Centraal

Categorie: Projecten | Link

Datum: november 2014
Opdrachtgever: Jaarbeus Utrecht, NS Stations e.a.

Programmamanager Green Business Club Utrecht Centraal. Samen met de participanten zorg ik ervoor dat de club doorontwikkeld, er doelen gesteld worden en dat er een intern en publiek programma is waarmee deze doelen behaald worden. De Green Business Club Utrecht Centraal maakt deel uit van een landelijk netwerk van Green Business Clubs en is een initiatief van een aantal bedrijven en de Gemeente Utrecht. De partners zetten zich gezamenlijk in om het Stationsgebied van Utrecht verder te verduurzamen en verlevendigen. Daarnaast werken de partijen aan de verduurzaming van de eigen bedrijfsvoering. De Green Business Club is tijdens de Dag van de duurzaamheid in oktober 2014 gelanceerd en nam kort daarna deel aan de Nacht van de Nacht. Participanten op dit moment zijn: Jaarbeurs Utrecht, NS Stations, Gemeente Utrecht, AMN AMRO, NH Hotels, Movares en Rabobank.

Heb je vragen over of ideeën voor de Green Business Club Utrecht Centraal? Mail mij via emilie@greenbusinessclub.nl

Nachtfoto’s door Marijn de Wit

Utrechtse Ruimtemakers

Categorie: Projecten | Link

Datum: December 2013
Opdrachtgever: Op eigen initiatief
In samenwerking met:

Zwerm initiatiefnemers.

Onderdeel van de zwerm Utrechtse Ruimtemakers. Deze zwerm ondernemende inwoners uit de stad Utrecht wil ‘meer ruimte, invloed en verantwoordelijkheid voor inwoners van Utrecht en meer betrokkenheid bij de ontwikkelingen in onze stad’.

In december 2013 besloten enkele Utrechtse Ruimtemakers bij elkaar te komen om te kijken wat ze voor elkaar konden betekenen bij hun projecten/initiatieven in Utrecht.

Ik hostte de eerste sessie in onze pop-up Onder MAX. We noemden onszelf een zwerm en iedereen die hetzelfde wil als wij, kan aansluiten via facebook en bijeenkomsten. Samen zetten we ons in voor ons doel: meer ruimte, invloed, verantwoordelijkheid en betrokkenheid bij ontwikkeling in de stad. Om de samenwerking tussen de raad, ambtenaren, ontwikkelaars, vastgoedeigenaren en andere inwoners van Utrecht te verbeteren, schreven we de Stadsmakersparagraaf en organiseren we Stadsmakersdialogen en andere bijeenkomsten en excursies. Ik schreef mee aan de Stadsmakersparagraaf en heb een rol gehad in de organisatie van de eerste Stadsmakersdialoog.

Meer Merwede

Categorie: Projecten | Link

Datum: september 2012
Opdrachtgever: Op eigen initiatief
In samenwerking met:

Floris Grondman en Maurice Hengeveld

Mede-initiatiefnemer Meer Merwede. Meer Merwede is een project in samenwerking met Floris Grondman. Samen zetten we ons in om de gebiedstransformatie in ‘Merwede’ te versnellen en ondersteunen.

In september 2012 initieerde ik het project in het voormalig industriegebied in het Zuiden van Utrecht, tussen het Merwedekanaal en Park Transwijk. Vanuit de bestaande kwaliteiten wilde ik het gebiedsimago verbeteren en daarmee onderdeel zijn van een gebiedstransformatie waarin gebiedsgebruikers (bewoners en ondernemers) op gelijke voet samenwerken met eigenaren, ontwikkelaars en gemeente. Opdat de kwaliteiten behouden worden en de werkelijke identiteit versterkt wordt vanuit het gebied zelf. Al gauw sloot Floris Grondman, ontwerper van stedelijk landschap, aan bij het project. Hij richtte zich destijds al op het zichtbaar maken van creativiteit in de openbare ruimte van Merwede. Hij bedacht dat het creëren van ‘ontontworpen ruimte’ dat creatieven aanspoort om zelf bij te dragen aan hun omgeving. Floris is een co-creatieve ontwerper die als geen ander samen met de eindgebruiker kan werken aan veranderingen in de openbare ruimte. Samen zetten wij in op het versnellen van de transformatie en het ondersteunen van het proces: de gezamenlijke gebiedsaanpak. Dit doen we in nauwe samenwerking met ondernemers, bewoners, eigenaren, ontwikkelaars, gemeente en provincie. Team Meer Merwede wordt versterkt door redacteur en communicatieadviseur Maurice Hengeveld. In 2013 waren wij finalist voor de duurzaamheidsprijs van ‘Utrecht 2040’. Lees hier hun verslag en bekijk het filmpje dat zij maakte.

 

Lopende projecten

@EmilieVlieger

  • @EmilieVlieger