Marketing

Connected Identity is een marketingmethode voor locaties en gebieden. De methode verbindt mensen aan elkaar en aan een plek op basis van interesses en activiteiten.

Niet de ‘TE HUUR’-borden, maar activiteiten die ontmoetingen veroorzaken zijn in mijn ogen de marketingmiddelen bij locatiemarketing. Mensen van een plek en verhalen over een plek vormen de identiteit. Doordat mensen in beweging zijn en verhalen met hen mee veranderen, verandert het imago van een plek stapsgewijs mee.

Locatiemarketing en gebiedsontwikkeling
Locatiemarketing bestaat voor mij uit drie onderdelen die tijdens de transformatie en/of doorontwikkeling van een gebied of gebouw niet opeenvolgend zijn, maar altijd door elkaar heen lopen. Gebiedsontwikkeling, en zo ook de marketing daarbinnen, is een organisch proces en vraagt continu om interactie. Ik kan het gehele marketingproces, de gebiedsontwikkeling (in samenwerking met andere professionals) of één van de onderstaande onderdelen voor u uitvoeren.

Vinden identiteit
Kwaliteiten, kansen, obstakels en bedreigingen omschrijven (SWOT-analyse) door googelen, rondfietsen, gesprekken voeren, bijeenkomsten organiseren en het bezoeken van lokale en interlokale activiteiten en netwerkbijeenkomsten. Zoeken naar geschiedenis, huidig en gewenst gebruik, architectuur, infrastructuur et cetera.

Verbinden (potentiële) gebiedsgebruikers
Potentiële en bestaande bewoners en ondernemers aan elkaar en aan de plek verbinden door gezamenlijk ontmoetingen en evenementen te organiseren en door eventuele visies en gewenste veranderingen in de openbare ruimte te co-creëren.

Vermarkten & imago verbeteren
Plek op de kaart zetten samen met gebiedsgebruikers aan de hand van activiteiten en gerichte communicatie rondom evenementen, persberichten, website, social media, ‘informatieboekjes’ produceren en/of verspreiden. In samenwerking met bewoners, ondernemers, gemeente, ontwikkelaars en eigenaren.

Connected Identity
Ik ontwikkel op dit moment de marketingmethode Connected Identity, waarbij doelgroepen worden bepaald en benaderd op basis van interesses en activiteiten. De makkelijkste manier om deze methode in wording uit te leggen is aan de hand van mijn zoektocht in de praktijk bij het project Meer Merwede. Dit heb ik gedaan in de blog  Locatiemarketing bij Meer Merwede waarin duidelijk wordt hoe vanuit de (gewenste) identiteit van het gebied doelgroepen als vanzelfsprekend ontstaan en aangetrokken worden door vanuit bestaande netwerken te werken.

Vinden

Verbinden

Vermarkten

@EmilieVlieger

  • @EmilieVlieger