Over mij

“Vlieger gelooft niet in het schreeuwen vanaf een afstand, maar in het doen van binnenuit.” Uit: ‘De hekken gaan open in Merwede’ door Lotte Zaaijer op Postplanjer.nl

Vliegerprojecten is een onderneming van mij, Emilie Vlieger, voor het doen (her)leven van de stad in de netwerksamenleving. Ik ben locatiemarketeer en –programmeur. Ik organiseer ontmoeting, onderzoek al doende de identiteit van een plek en verander al doende het imago. Hoe dit werkt, leest u onder ‘marketing’.

Studie Kunst en Economie
In 2007 begon ik aan de Hogeschool van de Kunsten in Utrecht (HKU) met de studie Kunst en Economie, richting Visual Art and Design Management. Mijn interesse ging tijdens mijn studie al uit naar de kunsten architectuur, urban design en stedenbouw: naar de bebouwde omgeving. Tijdens mijn afstuderen richtte ik me op leegstand, gebiedsontwikkeling en de communicatie en marketing achter de ontwikkelingen in onze omgeving. Dit mondde uit in mijn scriptie ‘Locatiemarketing bij revitalisering’ die ik in de eerste helft van 2011 succesvol afrondde.

Ontwikkelen
Samen met ondernemers, bewoners en andere vakgenoten wil ik gebieden en gebouwen ontwikkelen. Om dit nog beter te kunnen doen, stort ik me continu in het kennisdebat rondom nieuwe manieren van gebiedsontwikkeling, co-creatie, en leegstand. Ook ontwikkel ik al doende een marketingmethode die past bij de samenleving van nu: de netwerksamenleving. Want eerlijk is eerlijk, wij mensen zijn niet meer te categoriseren op leeftijd, afkomst en zelfs niet op leefstijl. Via onze activiteiten en ‘vind-ik-leuks’ laten zien wie we zijn, wat we mooi vinden en wat we in de buurt willen hebben.

Visie
Een gebouw of gebied wordt vanuit de gebruiker en vóór de gebruiker ontwikkeld. Iedere locatie heeft een ziel: een identiteit die vorm vindt in de geschiedenis, de (oorspronkelijke) bewoners en gebruikers, de natuur en de infrastructuur van de locatie. Ik communiceer vanuit deze identiteit met (potentiële) gebruikers.

(Landschaps)architectuur kan de identiteit van de locatie koppelen aan de behoeften van de (toekomstige) gebruiker. Architectuur vertaalt de identiteit van een locatie. Ik werk nauw samen met de architecten en ontwerpers. Een locatie met een heldere identiteit en een enthousiast gebruikersnetwerk is een succesvolle locatie. Ik verbind gebruikers aan een locatie en gebruikers aan gebruikers.

Emilie Vlieger

@EmilieVlieger

  • @EmilieVlieger