Projecten

Locatiemarketing, co-creatieve gebiedsontwikkeling, lezingen, workshops, publicaties en advies.

Meer Merwede

Terug Categorie: Projecten | Link

Datum: september 2012
Opdrachtgever: Op eigen initiatief
In samenwerking met:

Floris Grondman en Maurice Hengeveld

Mede-initiatiefnemer Meer Merwede. Meer Merwede is een project in samenwerking met Floris Grondman. Samen zetten we ons in om de gebiedstransformatie in ‘Merwede’ te versnellen en ondersteunen.

In september 2012 initieerde ik het project in het voormalig industriegebied in het Zuiden van Utrecht, tussen het Merwedekanaal en Park Transwijk. Vanuit de bestaande kwaliteiten wilde ik het gebiedsimago verbeteren en daarmee onderdeel zijn van een gebiedstransformatie waarin gebiedsgebruikers (bewoners en ondernemers) op gelijke voet samenwerken met eigenaren, ontwikkelaars en gemeente. Opdat de kwaliteiten behouden worden en de werkelijke identiteit versterkt wordt vanuit het gebied zelf. Al gauw sloot Floris Grondman, ontwerper van stedelijk landschap, aan bij het project. Hij richtte zich destijds al op het zichtbaar maken van creativiteit in de openbare ruimte van Merwede. Hij bedacht dat het creëren van ‘ontontworpen ruimte’ dat creatieven aanspoort om zelf bij te dragen aan hun omgeving. Floris is een co-creatieve ontwerper die als geen ander samen met de eindgebruiker kan werken aan veranderingen in de openbare ruimte. Samen zetten wij in op het versnellen van de transformatie en het ondersteunen van het proces: de gezamenlijke gebiedsaanpak. Dit doen we in nauwe samenwerking met ondernemers, bewoners, eigenaren, ontwikkelaars, gemeente en provincie. Team Meer Merwede wordt versterkt door redacteur en communicatieadviseur Maurice Hengeveld. In 2013 waren wij finalist voor de duurzaamheidsprijs van ‘Utrecht 2040’. Lees hier hun verslag en bekijk het filmpje dat zij maakte.

 

Lopende projecten

@EmilieVlieger

  • @EmilieVlieger