Berichten met tag: connected identity

Cultuurmodel: de buurt als netwerk

Diverse culturen kunnen wel samenleven (langs of met elkaar), doelgroepen zijn niet mijn focus en goede locatiemarketing is niet het best gebrande stukje stad. Vind ik, en daarom bedacht ik de methode Connected identity. Deze benadert een plek vanuit de bestaande mensen en de bestaande omgeving en ziet de buurt als een netwerk dat zichzelf vermarkt. Door acties die ontmoetingen veroorzaken en met wat sturing van de Connected identity marketeer.

Culturen in de buurt verbinden
De samenleving die ooit solide was, is versnipperd geraakt. Normen en waarden lijken te verdwijnen. Onze buurten zijn hun hart, hun identiteit verloren of aan het verliezen. Er is geen visie die overheden en burgers delen en de sociale controle en cohesie mist op diverse plekken in ons land. ‘Ieder voor zich’ is de norm die is ontstaan uit de versnippering.

De versnippering is een gevolg van de individualisering die nu op zijn retour is. We zijn op weg naar een netwerksamenleving en ik geloof dat deze samenleving kansen biedt voor een nieuwe samenhang: een samenhang op basis van passies en urgenties. Ik wil de buurt hun hart teruggeven, of een netwerk van meerdere harten. Door het een plek te bieden waar pioniers (ondernemers) zich graag vestigen en waar talent zich ontwikkelt met behulp van professionals.

Géén ouderwetse doelgroepen
Ik zie mensen als individuen met een vaste en een flexibele identiteit. De vaste identiteit (in werkelijkheid semi-flexibel) is wie we zijn: afkomst, cultuur, levensfase, geslacht, geaardheid et cetera. De flexibele identiteit is wat we doen: studie, werk, hobby’s, sport enzovoort. De identiteiten van de buurt zijn gelieerd aan de flexibele kant van de identiteit van de mens. Ik benader een locatie daarom nooit op ‘Marrokaanse buurt’ of ‘omgeving voor ouderen’, maar op ‘groene vingers’ of ‘sportief’.

Het centrum van de buurt is de ‘kerk’
Mijn benadering betekent niet dat een buurt maar één identiteit kan hebben, zoals een stad dat vaak poogt met citymarketing. Een netwerk met meer dan één identiteit biedt diversiteit in een buurt. Individuen kiezen hun eigen parcour door dit netwerk en door de stad. Zij kiezen welk DNA zij gebruiken en kunnen hierdoor verbonden zijn aan verschillende identiteiten en verschillende buurten.

De kerk was vroeger het hart van de buurt: de hoeksteen van de samenleving die symbool stond voor de normen en waarden van de hele samenleving. Nu leven we niet meer in een solide samenleving met één geloof, maar in een netwerksamenleving met diverse normen en waarden. Zoals vroeger ieder dorp en iedere stad om de kerk heen gebouwd was, zo kan nu iedere plek zijn eigen type kerk hebben. Bijvoorbeeld een kenniskerk. Maar ook dingen als ‘cultuur’ of ‘sport’ kunnen een identiteit vormen. Er hangen verschillende leefstijlen om deze identiteiten heen en we kunnen ook kennis én cultuur én sport aanhangen. Daarom kan één buurt divers DNA hebben. Het aanwezige DNA wordt zichtbaar zodra er interactie is tussen de genen waarin het DNA zich bevindt (tussen de mensen die ‘cultuur’ of ‘sport’ aanhangen).

Plekken vermarkten zichzelf
Diverse identiteiten kunnen een plek of een buurt weldegelijk vermarkten. De samenleving is net als de buurt één groot netwerk van diverse knooppunten en identiteiten. De ontmoetingen die plaatsvinden in de buurt zorgen voor rumoer. Het zijn de pioniers (op zichzelf of gezamenlijk) op deze plekken die de ontmoetingen veroorzaken. Daarmee is het hun belang en verantwoordelijkheid om een positief verhaal de wereld in te helpen. De verhalen en de mensen maken de plekken en daardoor vermarkten zij zichzelf.

De Connected identity marketeer coördineert programma en plek
Als Connected identity marketeer ken ik het DNA van- en de pioniers in de buurt waar ik werk. Ik zoek naar overlappingen: plekken waar de identiteiten samen komen. Bijvoorbeeld het park waar zowel de bejaarden als de kinderen in moestuintjes werken, waar de studenten en gezinnen recreëren en barbecuen en waar bijvoorbeeld basketballers en voetballers een plek hebben om te spelen.

Op de plekken waar overlapping plaatsvindt faciliteer ik het programma van de pioniers die ontmoetingen veroorzaken. Ontmoetingen zorgen er op den duur voor dat de locatie een plek krijgt op de ‘mental map’ van de mensen uit de buurt en daarbuiten. Vanaf hier geef ik mijn werk over aan bijvoorbeeld een buurtmanager.

Cultuurmodel Connected identity
Om uit te leggen hoe ik de identiteiten in een buurt zoek en daarmee harten vorm heb ik het cultuurmodel Connected identity ontwikkeld. Het cultuurmodel is ontstaan vanuit het Ui-model van Sanders en Nuijen. Een model dat ik tijdens het vak ‘organisatiekunde’ heb leren kennen. Ik heb het model vertaald naar de buurt. Ik zie de buurt als netwerkorganisatie. Het netwerk verspreidt zich vanuit de kernen in de buurt over de hele samenleving. Door ook de SWOT-analyse erin te verwerken analyseer je met het model de ziel van de plek en de ‘cultuur’ van de mensen én vind je een toekomstvisie voor de plek vanuit de bestaande kwaliteiten en missende kwaliteiten.

Ik werk voor de ontwikkelende partij (een ontwikkelaar, overheid, corporatie of zelfstandige organisatie). Via het model en in samenwerking met (communicatie-)experts vind ik de juiste (communicatie)middelen die het programma zelforganiserend laten worden. Deze middelen bestaan uit online en offline ‘plekken’ waar (nieuwe) mensen terecht kunnen om verbonden te worden aan het huidige programma en de mensen.

 


Connected identity verbindt ons aan elkaar en aan onze omgeving.

 

Connected identity de methode

Vliegerprojecten is een onderneming voor het doen (her)leven van de stad in onze netwerksamenleving. Niet borden en reclames, maar acties vermarkten de plek. Acties creëren ontmoetingen, ontmoetingen creëren rumoer en (positief) rumoer is marketing. Vliegerprojecten vermarkt wijken en gebieden vanuit een bestaande identiteit en de bestaande bewoners en gebruikers. Connected identity is de marketingmethode die hiervoor ontwikkeld is.

Connected identity ontwikkelt vanuit bestaande ontmoetingsplekken een marketingstrategie voor de herontwikkeling van een wijk of gebied. De herontwikkeling bestaat uit (micro)acties die bestaande ontmoetingen vergroten in combinatie met een fysieke wijkaanpak.

Overheden en ontwikkelende partijen werken dankzij Connected identity samen met bewoners en gebiedsgebruikers. Hierdoor wordt vermeden dat er twee kampen ontstaan; ‘de overheden en ontwikkelaars tegenover de bevolking’. Er ontstaat meer vanzelfsprekend een maatschappelijk draagvlak voor de plannen.

Door de (micro)acties te faciliteren vanuit bestaande ondernemers ontwikkelt Connected identity ook stapsgewijs een buurteconomie in de bestaande structuur. De ondernemers die hun netwerk en energie inzetten om bestaande ontmoetingen te vergroten en/of nieuwe te creëren, zullen zelf ook meer bekendheid krijgen.

Connected identity haalt de bestaande identiteit samen met ondernemers (pioniers) en sleutelfiguren naar boven en zet hiermee de wijk of het gebied op de kaart.

Connected identity verbindt ons aan elkaar en aan onze omgeving

Download hier: Connected identity de methode
NB: de methode is nog in ontwikkeling. Dit is niet de definitieve versie. Ik sta open voor ideeën en kritiek!

Connected identity de opvolger van leefstijlen?

Wat is de aantrekkingskracht van een plek? Wat bindt mensen aan elkaar en aan een plek? Ik vroeg het me eerder af en ik heb het gevoel dat ik steeds dichter bij de waarheid kom.

De huidige (marketing)aanpak, daar geloof ik niet in. Wanneer gebieds- en/of vastgoedontwikkelaars spreken over ‘de klant’ of ‘de doelgroep’, hebben zij het over de statische kant van de mensen, zoals hun levensfase of afkomst. Ze hebben geen idee wie deze mensen verder zijn, laat staan wat hun behoeftes zijn. Dit kunnen zij ook niet zomaar weten. Maar deze onwetendheid is geen reden tot een focus op de statische kant. Dat is een ouderwetse aanpak. Ontwikkelaars kunnen geenszins invloed uitoefenen op de statische kant van de identiteit van mensen. Deze staat net zo vast als de keuzes die vanuit de statische kant gemaakt worden. Juist de dynamische kant van een identiteit is veranderlijk, divers en beïnvloedbaar. Een mens zoekt misschien wel een richting vanuit de statische kant van zijn of haar identiteit, maar de dynamische kant beslist de exacte plek.

Wanneer we de statische kant van een identiteit toch willen beïnvloeden, gaan we een langdurend traject in. Onze statische kant verandert namelijk vanuit onze dynamische kant en deze wordt gevormd door (de mensen in) onze omgeving. Hier heeft een ontwikkelaar geen grip op. Ontwikkelaars moeten zich aanpassen aan (de mensen in) de omgeving. Door mee te bewegen in de bestaande stroom zijn ontwikkelaars wel in staat (toekomstige) bewoners bij te sturen.

Statisch: leeftijd, levensfase, afkomst, cultuur, geslacht, etc.
Dynamisch: werk, hobby, subcultuur, sport, merkvoorkeur, etc.

Leefstijlen lijken in de buurt te komen van mijn marketinggedachte. Zij focussen zich ook voor een deel op de dynamische kant. Ik ben ook bij de leefstijlen begonnen en hoop dat Connected identity de opvolger wordt. Leefstijlen spreken nog steeds over ‘doelgroepen’. Ik spreek over ‘wat er leeft’ in een gebied en welke connecties daartussen zitten. Voor het vermarkten van een lap nieuwbouw kunt u mij ook niet vragen. Ik geloof niet in nieuwbouw. Wel in stadsuitbreiding, maar dan niet grootschalig in een verlaten polder. Niet mijn ding.

Een identiteit creëer je namelijk niet, deze vindt je. Bijvoorbeeld in een kroeg, een sportschool of in de bibliotheek. Ondernemers weten namelijk als geen ander waar zij moeten zijn voor hun doelgroep en zij passen zich aan wanneer hun omgeving verandert. Ik zoek daarom ondernemers en ontmoetingen. Ook de vrijdagmiddagbar van kantoor X via foursquare. Deze koppel ik bovendien aan kantoor Y die om een bar vraagt en zo ontstaat er ontmoeting tussen kantoor X en Y en kan de catering, of een externe horecaondernemer, verdienen aan de kantoorgebruikers.

Connected identity zorgt voor ontmoetingen.

Categorieen

Recent

Tags

@EmilieVlieger

  • @EmilieVlieger