Club Rhijnhuizen

In 2014 maakte gemeente Nieuwegein de gebiedsvisie Mooi Rijnhuizen voor Plettenburg West, een kantorengebied dat de komende jaren transformeert naar een woon- en werkgebied waar historie en groen beleefbaar aanwezig zijn. Samen met Hans Karssenberg van Stipo is Emilie Vlieger in 2015 aangesteld als gebiedsmanager in Rijnhuizen. Om net als in Merwede het gebied samen te maken hebben Hans en Emilie de gebiedscoöperatie Club Rhijnhuizen opgericht. Club Rhijnhuizen is voor iedereen die in Rijnhuizen woont, werkt, eigendom heeft en ontwikkelt.


Ze werken samen aan hogere gebiedskwaliteit, gezamenlijke evenementen en activiteiten, (mobiele) horeca, bedrijfsbezoeken, hardloopclubs voor medewerkers en bewoners, duurzaamheid en mobiliteit, gezamenlijke gebiedsmarketing, placemaking et cetera.

Samen van kantorengebied naar mooi Rijnhuizen

Het doel van club Rhijnhuizen is om vanuit de bestaande kwaliteiten en verhalen een vernieuwde identiteit neer te zetten, een passender imago te vormen, de transformatie te helpen aanjagen en om Rijnhuizen op het netvlies te krijgen bij inwoners van Nieuwegein en Utrecht als mooie woon- en werkomgeving.

De opdracht die gemeente Nieuwegein en provincie Utrecht in 2015 verstrekten aan Hans en Emilie was voor een half jaar met het verzoek om een collectief op te zetten. Een collectief dat de samenwerking tussen bewoners, eigenaren, ontwikkelaars en bedrijven bevordert en die hen meer betrekt bij de gebiedstransformatie. Na een half jaar moest het collectief een eigen financieringsmodel hebben. Hierop is de gebiedscoöperatie opgericht met een eigen bestuur en stemrecht voor leden. De coöperatie is een adviserend orgaan richting gemeente en acterend binnen eigen projecten. Hans en Emilie werken nu in opdracht van deze coöperatie.

De eerste gebiedscoöperatie in deze vorm

De club heeft al aardig wat bereikt als coöperatie. Na de gebiedsvisie heeft de gemeente in samenwerking met Club Rhijnhuizen een kwaliteitskader opgesteld waarmee de gebiedskwaliteit door een intravisor bewaakt kan worden. Het fortgebied is in samenwerking met de gemeente en dankzij een subsidie van de provincie aangepakt en wordt nu ervaren als een uit te breiden park voor Nieuwegein. In dit park, en haar omgeving, wordt jaarlijks de monumentendag en RhijnhuizenRun georganiseerd. En enkele Nieuwegeinse organisaties namen het initiatief tot het zomerfestival in 2018. Dankzij de club is ook het gesprek over collectief parkeren en langsparkeren op gang gekomen, rijden er bussen in de avonduren en wordt met Rijnhuizen geeft energie gewerkt aan een energieneutraal gebied en een collectieve energieaanpak. Verder wordt er alvast gewoond op één van de ontwikkellocaties in Tiny Houses en is één van de bewoners in het gebied Broodje Natuurlijk gestart vanuit zijn garage.

Emilie Vlieger 

emilie@vliegerprojecten.nl

+ 316 4412 9336 

Volg Vliegerprojecten:

LinkedIN
Instagram