Connected identity de methode

Vliegerprojecten is een onderneming voor het doen (her)leven van de stad in onze netwerksamenleving. Niet borden en reclames, maar acties vermarkten de plek. Acties creëren ontmoetingen, ontmoetingen creëren rumoer en (positief) rumoer is marketing. Vliegerprojecten vermarkt wijken en gebieden vanuit een bestaande identiteit en de bestaande bewoners en gebruikers. Connected identity is de marketingmethode die hiervoor ontwikkeld is.

Connected identity ontwikkelt vanuit bestaande ontmoetingsplekken een marketingstrategie voor de herontwikkeling van een wijk of gebied. De herontwikkeling bestaat uit (micro)acties die bestaande ontmoetingen vergroten in combinatie met een fysieke wijkaanpak.

Overheden en ontwikkelende partijen werken dankzij Connected identity samen met bewoners en gebiedsgebruikers. Hierdoor wordt vermeden dat er twee kampen ontstaan; ‘de overheden en ontwikkelaars tegenover de bevolking’. Er ontstaat meer vanzelfsprekend een maatschappelijk draagvlak voor de plannen.

Door de (micro)acties te faciliteren vanuit bestaande ondernemers ontwikkelt Connected identity ook stapsgewijs een buurteconomie in de bestaande structuur. De ondernemers die hun netwerk en energie inzetten om bestaande ontmoetingen te vergroten en/of nieuwe te creëren, zullen zelf ook meer bekendheid krijgen.

Connected identity haalt de bestaande identiteit samen met ondernemers (pioniers) en sleutelfiguren naar boven en zet hiermee de wijk of het gebied op de kaart.

Connected identity verbindt ons aan elkaar en aan onze omgeving

Download hier: Connected identity de methode
NB: de methode is nog in ontwikkeling. Dit is niet de definitieve versie. Ik sta open voor ideeën en kritiek!