Couleur Locale: de Ruimteverkenning

Couleur Locale: de Ruimteverkenning

In het Jaar van de Ruimte ging een groep jonge ruimtemakers op zoek naar de ruimtelijke opgaven van de nabije toekomst. Hoe ziet Nederland eruit in 2040? De Ruimteverkenning van Couleur Locale en YURPS voerde de deelnemers langs vijf regio’s met vijf karakters. De groep bracht de uitkomsten van deze verkenningen samen in een Reisverslag.


Jaar van de Ruimte
In 2015 vindt het Jaar van de Ruimte. Onder het motto ‘Wie maakt Nederland?’ werdt een breed debat georganiseerd over de ruimtelijke toekomst van Nederland. Het doel was om nieuwe perspectieven te ontwikkelen voor de leefomgeving. In het Jaar van de Ruimte werd iedereen uitgenodigd om zijn of haar visie te geven. Om ook jonge ruimtemakers daarbij te betrekken organiseerde Couleur Locale in samenwerking met YURPS een Ruimteverkenning.

Ruimteverkenning
De Ruimteverkenning was een zoektocht naar de ruimtelijke opgaven van de nabije toekomst – naar wat er speelt en wat er mogelijk is. Steeds meer lijkt Nederland een land te worden van verschillende snelheden. Van groei naast krimp. Tijdens de Ruimteverkenning zoomen we in op de regio en gaan we op zoek naar regionale verschillen. We reisden langs vijf regio’s met elk een eigen karakter, een eigen problematiek en een eigen ontwikkelingssnelheid. Wat betekenen de ontwikkelingen in de regio voor de ruimtelijke praktijk van de toekomst, zowel regionaal als nationaal? Wat wordt er gevraagd van ruimtemakers en welke oplossingsrichtingen zien we?

Programma: 5 excursies naar vijf regio’s
Van maart tot en met juli vonden er vijf excursies plaats naar de regio’s Amsterdam, Parkstad, Twente, Eindhoven en Groningen. In Amsterdam keken we naar de metropoolregio in internationaal perspectief, in Parkstad naar de zoektocht van de postindustriële regio, in Twente naar de samenwerking binnen een sociaal-culturele regio, in Eindhoven naar de continuering van de kennisregio en in Groningen naar het contrast tussen groeiende stad en krimpend ommeland.

Nederland, land van verschillende snelheden

BEKIJK HET REISVERSLAG

BEKIJK DE ROUTEKAART 

Geef een reactie