Couleur locale

In het Jaar van de Ruimte ging een groep van dertig jonge ruimtemakers op Ruimteverkenning door Nederland. Tussen maart en juli werden vijf uiteenlopende regio’s bezocht: Amsterdam, Parkstad, Twente, Eindhoven en Groningen. Het was een zoektocht naar de opgaven van de toekomst en het verhaal van de plek.


De Ruimteverkenning is een initiatief van Kris Oosting en Emilie Vlieger, die onder de naam Couleur Locale activiteiten organiseren voor ruimtemakers waarbij de lokale kleur van ontwikkeling voorop staat. De publicatie van De ruimteverkenning is hier in te zien.

 

Ruimteverkenning onderdeel jaar van de ruimte

In het Jaar van de Ruimte ging een groep van dertig jonge ruimtemakers op Ruimteverkenning door Nederland. Tussen maart en juli werden vijf uiteenlopende regio’s bezocht: Amsterdam, Parkstad, Twente, Eindhoven en Groningen. Het was een zoektocht naar de opgaven van de toekomst en het verhaal van de plek.

Naast de verhalen is veel aandacht besteed aan

Wat we aantroffen was een land aan dat zich steeds meer op verschillende snelheden beweegt. Waar verschillen tussen regio’s, maar ook binnen regio’s toenemen. Die verschillen komen tot uitdrukking in demografische cijfers, in economische en maatschappelijke kansen, in stemgedrag. Maar ook in bouwhausses en leegstand.

De mooie kant van verschillen zagen we ook. Een diversiteit aan steden, dorpen, landschappen, bouwstijlen en culturen die Nederland tot een bont mozaïek maken. Dat mozaïek verandert, maar welk patroon willen we zien in 2040? In de publicatie ‘Land va verschillende snelheden’ lieten diverse deelnemers hun visie blijken aan de hand van hun ruimteverkenning met Couleur Locale. 

 

Emilie Vlieger 

emilie@vliegerprojecten.nl

+ 316 4412 9336 

Volg Vliegerprojecten:

LinkedIN
Instagram