Leegstand investeerder

Het is een bekend gegeven: er staan kantoorpanden leeg. Niet een paar, maar 13,3% van alle kantoorpanden in Nederland (DTZ Zadelhoff, 2010). Het is schandelijk dat deze panden leegstaan. Hier moet iets aan gedaan worden, maar door wie? De vastgoedbeheerder, die niets met het pand doet, omdat dat hem alleen maar geld kost? Niemand lijkt nog met een winstgevende oplossing te zijn gekomen. Het is crisis! Het is een tijd om stil te staan. Daarom heb ik mij afgevraagd, moeten projectontwikkelaars en vastgoedbeheerders wel naar groei en winst blijven streven? Is het hun maatschappelijke verantwoordelijkheid om te investeren in herontwikkeling van hun leegstaande kantoorpanden zonder zeker te zijn van winst? De vastgoedbeheerder heeft dan hooguit wat minder geld in eigen zak, maar hij doet wel goed voor de maatschappij. Kunnen vastgoedbeheerders handelen vanuit deze idealistische gedachte?

Eén oplossing is er in ieder geval: Stichting Tijdelijk Wonen, mijn opdrachtgever voor de komende maanden, bouwt langdurig leegstaande kantoorpanden om tot studentenwoningen. Ze maken geen winst, maar 194 studenten zijn straks gelukkig met een betaalbare woonruimte. Daarnaast zorgt ‘Sophies kunstprojecten’ voor atelierruimtes en horeca. De oplossing lijkt cliché, vindt ook journalist Jaap Huisman in zijn artikel ‘Loze kantoren’ (2010). Wederom studentenwoningen en horeca, en met een kunstatelier alweer een ‘creatieve broedplaats’ erbij.

Download mijn paper Leegstand investeerder.

Deze post heeft 2 reacties

  1. Nico van Rooijen

    Is het misschien zo dat juist de projectontwikkelaars en vastgoedbeheerders wel willen veranderen, maar dat deze groep juist worden tegengehouden door de vastgeroeste bureaucratie binnen de gemeenten die maar niet de doelstellingen van VROM willen realiseren en bestemmingsplan wijzigingen tegenhouden of vertragen. Kansen genoeg dus als nou eindelijk eens een afrekensysteem wordt bedacht voor falende ambtenaren, komt het misschien eindelijk goed.

    1. admin

      Klopt, ook de overheid heeft inderdaad zijn aandeel. Gemeenten zijn wat mij betreft per definitie traag, maar ook zij zijn afhankelijk. Het zou fijn zijn als het Europees beleid (download voor uitleg mijn hele paper) hier iets veranderde. Hoe zou dat zitten tegenover de plannen van VROM? Ik zou graag meer weten over beleidsplannen, want ik geloof ook dat dit een enorme rem is. Gemeenten moeten inmiddels wel veranderen, want krimp is in aantocht! Een afrekensysteem voor falende ambtenaren? Ik wil meer weten! Toch moeten vastgoedbeheerders en investeerders eerst hun panden in waarde laten dalen. Ze zijn nu namelijk, door de geringe vraag, enorm overgewaardeerd. Zie hiervoor het artikel van Andre Verschoor (Grontmij) http://www.vastgoedjournaal.nl/index.php/news/3472/16/Pijnlijke-afschrijvingen-nodig-voor-start-revitalisering

Geef een reactie