Locatiemarketing bij Meer Merwede

Locatiemarketing bij Meer Merwede

Sinds mijn afstuderen over ‘locatiemarketing bij revitalisering’ heb ik het idee gevat dat ik een nieuwe marketingmethode wil ontwikkelen. Connected Identity zou het moeten heten. Een methode waarbij doelgroepen bepaald worden op basis van (gekoppelde) activiteiten en waarbij gebiedsgebruikers zelf een gebied op de kaart zetten en vermarkten. De identiteit is dan een combinatie van leefwerelden die op de één of andere manier aan elkaar gekoppeld zijn.

Een beetje vaag is het wel, dat Connected Identity. Al vanaf het begin. In 2011 twijfelde ik: sociologie studeren na mijn opleiding aan de Hogeschool voor de Kunsten, of gewoon uitproberen en al doende leren? Echt kiezen deed ik niet, ik initieerde een project waarin ik de methode concreter kon maken. Dat het project zou groeien tot gebiedsontwikkeling, wist ik toen nog niet. Maar dat even daargelaten voor deze blog. Dit is een verslag van mijn zoektocht naar een nieuwe marketingmethode: Connected Identity aan de hand van de locatiemarketing bij het project Meer Merwede

Identiteit vinden
Ieder gebied heeft bestaande kwaliteiten en nieuwe kansen. Het vinden daarvan is voor mij een kwestie van googelen, rondfietsen, mensen aanspreken en ondernemers en actieve bewoners(groepen) bezoeken. Wie zoekt, vindt in Merwede natuurlijk leegstand, de tippelzone en de afwerkplek, maar wie iets verder kijkt ziet ook de tuin achter de pottenbakkerij Mobach, de bedrijfsverzamelgebouwen Vechtclub XL en De Alchemist en nog veel meer. Voor Meer Merwede heb ik na deze eerste observatie en gesprekken een bijeenkomst georganiseerd waar mensen (bewoners, ondernemers, ontwikkelaars, eigenaren en gemeente) hun wensen, de kwaliteiten en de obstakels die zij zagen konden doorgeven. Strikt genomen een gezamenlijke SWOT-analyse. Alleen de ‘bedreigingen’ heb ik zelf ingevuld.

Kwaliteiten en zwakten

Onderwerpen achter de wensen, obstakels en kansen die in de eerste bijeenkomst genoemd werden, kwamen terug in de vervolgbijeenkomsten: Groen en Paviljoen, Sport en Wonen en Buigzame plannen. Het totaal gebruikten wij als input voor het ontwikkelingsperspectief Mix Merwede met lef en experiment. In dit ontwikkelingsperspectief kwamen de kwaliteiten van de huidige identiteit van het gebied naar voren in vijf ‘karaktereigenschappen’, verbeeld en vertaald naar een type gebruik en omgeving. Deze eigenschappen werden omgezet in nieuwe perspectieven met voorbeelden van programma en architectuur.

CI- Voor ons was het cruciaal dat hierbij vanuit bestaande kwaliteiten en bestaande ondernemers en programmering gecommuniceerd werd én dat het mixen van de karaktereigenschappen en kansen zichtbaar zou worden. Een plek heeft immers, net als een mens, verschillende eigenschappen die samen één identiteit maken.

Mix Merwede

Imago verbeteren
Kwaliteiten maken we zichtbaar door middel van interventies en een website waarop de kwaliteiten, verhalen en ontwikkelingen uit en in het gebied op verhalende manier verteld worden. Interventies zijn publieke evenementen en fysieke veranderingen in de openbare ruimte. Zo organiseerden we met Meer Merwede in juni 2013 het festival Merwede leeft! waarbij we een olifantenpad verhard hebben tot skate(-, fiets-, en wandel)pad in co-creatie met de skaters die ook aan het evenement meededen.

Verharden olifantenpad skatepad

In mei 2014 organiseerden we Merwede Maakt! en realiseerden we drie ’kijkhuisjes’ in samenwerking met deelnemende kunstenaars, waardoor bezoekers en voorbijgangers een toekomstperspectief kunnen zien op locatie.

De interventies verbinden deelnemers aan elkaar en bezoekers aan het gebied door een dikwijls eerste of nieuwe kennismaking met het gebied. Én interventies vermarkten de plek, doordat de activiteiten in lokale en op sociale media gedeeld worden. Hiermee verandert ook het imago van ‘Merwede’, het gebied dat voorheen geen eigen naam had. Men noemde Merwede dikwijls ‘het industriegebied bij de tippelzone’ en inmiddels is het voor een aantal mensen ‘Merwede’ of ‘Merwedegebied’ en wordt het in de media bestempeld als ‘Gebied in transitie’ waar ‘ontwikkelingen sneller moeten’.

CI – Belangrijk bij de evenementen en fysieke interventies is dat zij samen met de gebiedsgebruikers en –bewoners georganiseerd worden. Zo zetten we samen het gebied anders op de kaart. Ik merk dat veel mensen daar ook graag aan bijdragen: samen maken we ook onze omgeving. Zij doen het dus niet per se om bijvoorbeeld als onderneming zichtbaar te zijn. De aan elkaar gekoppelde activiteiten komen samen in één sfeer; één identiteit, waarin iedere deelnemer ook zijn eigen identiteit kan behouden en daarmee aansluit bij de rest.

Communicatie
Naast de website en activiteiten die niet alleen door Meer Merwede, maar ook door andere ondernemers uit Merwede en omstreken georganiseerd worden, zoals NIGHTWALKERS MERWEDE #2, Superschelden en de vele activiteiten in onder andere Vechtclub XL en Skatepark Utrecht, is er natuurlijk ook de meer traditionele communicatie waar wij mee bezig zullen gaan. Zo is het idee om ook ‘brochures’ en andere reclame gezamenlijk met ondernemers en bewoners uit te brengen. Denk bijvoorbeeld aan een informatieboekje waarin ook de geschiedenis van het Merwedekanaal beschreven wordt (bijvoorbeeld door het bestaande werk van Passie voor Utrecht) en waarin een strippenkaart zit die je uitnodigt om alle horecaondernemers uit de buurt te bezoeken (idee via Bo Zwarts, LEF koffiecoöp). Daarnaast worden uiteraard nieuwe woningen en andere ruimtes aangeboden, is er plek voor meer ideeën van ondernemers en buurtorganisaties en worden toekomstige ontwikkelingen aangekondigd. Dit is niet alleen het vermarkten van het gebied, maar ook informatief voor bewoners en omwonenden, leuk en vooral gezamenlijk vormgegeven. Genoeg ideeën voor de komende tijd.

CI – Connected Identity  verbindt mensen met elkaar en aan hun locatie.

Een goede omschrijving van het gehele project Meer Merwede is in juni 2014 geschreven door Lotte Zaaier op Postplanjer.nl.

Foto’s: Dennis Hofstee en Rodoël John Rooi
Tekeningen: Yvonne Keesman

Dit bericht heeft 2 reacties.

  1. menno heling

    Beste Emilie,
    er bestaat al een platform waarop jouw concept Connected Identity is doorgevoerd als leidmotiv: http://www.ifthenisnow.nl Wij bieden regio’s en steden een platform om verhalen en artikelen, personen en gebeurtenissen etc te voorzien van geolocatie en zo een (deel)collectieve identiteit te formeren. We werken nog aan het integreren van Groups op ons platform maar dat wordt voorjaar 2015.
    Zou leuk zijn als je met ons mee zou denken. En verder kan Meer over Merwede natuurlijk zo een plek krijgen. Platform staat open voor iedereen en ontvangt wekelijks 50-60 UGC items.
    En dit najaar gaan we ook uitrollen met .BE versie.

Reageren is niet mogelijk.