Meer Merwede

In 2011 was de Merwedekanaalzone een gebied waar weinig gebeurde. Langdurige leegstand, een tippelzone en busremise voerden de boventoon in het gebied dat erg kansrijk is om een mooie stadswijk te worden. Emilie Vlieger en Floris Grondman studeerde op dit moment, los van elkaar, af op de toekomst van dit gebied. Beide werkend vanuit bestaande kwaliteiten en getriggerd door de tijdelijke invulling van het OPG-terrein met de skatehal, Vechtclub XL, Alchemist, Stadsbrug en later ook de Boulderhal. In september 2012 initieerde Emilie het project Meer Merwede; meer van bestaande kwaliteiten, in dit voormalig industriegebied. Al gauw sloten Floris en, destijds redacteur bij DUIC, Maurice Hengeveld aan en als trio werkten zij vijf jaar lang aan deelgebied vijf van de Merwedekanaalzone, nu MERWEDE.

Van initiatief tot gebiedsontwikkelaar

Meer Merwede zette zich op eigen initiatief in om de gebiedstransformatie in Merwede te versnellen en ondersteunen. Vanuit de bestaande kwaliteiten werkten zij samen met de gebiedspartijen aan de verbetering van het gebiedsimago dat beetje bij beetje verbeterde tot dé bruisende en meest innovatieve ontwikkellocatie van Utrecht. Middels kleinschalige festivals, vele gesprekken en bijeenkomsten kwamen Meer Merwede en het gebied steeds vaker in het nieuws.

Meer Merwede pakte hiermee ook een rol binnen de gebiedsontwikkeling. Een rol die bevestigd werd door het maken van een ontwikkelingsperspectief. Dit ontwikkelingsperspectief werd later gebruikt als onderlegger voor de omgevingsvisie en als input voor het stedenbouwkundig plan.

Samen Stadmaken in Utrecht

Samen Stadmaken stond centraal bij het aanjagen van de gebiedstransformatie waarin bewoners, organisaties en bedrijven op gelijke voet samenwerkten met eigenaren, ontwikkelaars en gemeente. Opdat de kwaliteiten behouden worden en de werkelijke identiteit versterkt wordt vanuit het gebied zelf. Dit leidde tot veel interesse uit de vakwereld. Vele presentaties en rondleidingen door Merwede volgden. In 2013 was Meer Merwede finalist voor de duurzaamheidsprijs van ‘Utrecht 2040’. Lees hier het verslag en bekijk het filmpje.

Meer Merwede heeft altijd zonder opdracht gewerkt en vroeg gemeente, provincie en eigenaren en ontwikkelaars bij te dragen op basis van projectvoorstellen. Dit deden zij tot september 2017.

 


Grootse binnenstedelijke verdichtingsopgave


Inmiddels in de Merwedekanaalzone de belangrijkste binnenstedelijke ontwikkellocatie in Utrecht. Er zijn twee broedplaatsen bijgekomen; Stadstuin en PLOT30 en er is een gezonde leegstand bij de kantoren. De tijdelijke gebiedsgebruikers bundelen de krachten om te kijken naar een mogelijke definitieve plek in het gebied. Dit is nog wel een spannend onderdeel. Zes eigenaren werken samen in het collectief MERWEDE aan een gezamenlijk stedenbouwkundig plan en pakken samen de gebiedsmarketing en thema’s als mobiliteit en duurzaamheid op. De gemeente werkt aan een omgevingsplan en de eerste nieuwbouwprojecten zijn aanstaande.

 

Emilie Vlieger 

emilie@vliegerprojecten.nl

+ 316 4412 9336 

Volg Vliegerprojecten:

LinkedIN
Instagram