Organische gebiedsontwikkeling: juist niet loslaten

Dat ik niet in bottom-up alleen geloof, is al een tijd bekend voor wie Meer Merwede volgt. Maar nu begin ik ook te twijfelen aan organische gebiedsontwikkeling. Loslaten is niet het middel en ‘vanzelf’ gaat het al helemaal niet.

Termen als bottom-up zijn ontstaan door het gemis aan samenwerking tussen bestuur, maker en gebruiker. Dit betekent zeker niet dat de ondernemende burgers het wel af kunnen zonder stadsbestuur, ontwikkelaars en ambtenaren. Het samenwerken tussen top down en bottom-up is de sleutel tot organische gebiedsontwikkeling. Organische gebiedsontwikkeling is een samenspel tussen top down en bottom-up.

Organisch is gezamenlijk
Toen ik begon te twijfelen over organische gebiedsontwikkeling, vroeg ik me pas af wat organisch eigenlijk betekent in deze term. Ik pakte de digitale Van Dale erbij: organisch betekent ‘als een organisme’ en een organisme is een ‘systematisch samenstel van verschillende onderdelen’. Systematisch is ‘ordelijk en samenhangend volgens een systeem’ en een systeem is een ‘doelmatig en geordend samenhangend geheel van bij elkaar horende dingen en hun onderdelen: een stelsel’.

Deze korte zoektocht leerde mij niet alleen dat de Van Dale er voor zorgt dat je op hun website blijft door je continu door te verwijzen naar een volgende term, maar ook dat wat Meer Merwede doet toch een onderdeel is van organische gebiedsontwikkeling.

Een organisch gebied is, geloof ik, een gebied waaraan vanzelfsprekend gezamenlijk gewerkt wordt aan een gezamenlijk doel. En wij werken aan een gezamenlijke gebiedsaanpak en hebben vanuit gezamenlijkheid een ontwikkelingsperspectief samengesteld.

Het gebied [Merwede] als organisme
Met organische gebiedsontwikkeling willen we het gebied zichzelf laten ontwikkelen als een organisme. Maar eerst moeten we gezamenlijkheid creëren, een gezamenlijk doel stellen én het organisme ‘in werking’ zetten omdat de gebieden waar we aan werken geen functionerende organismen (meer) zijn.

Meer Merwede heeft kwaliteiten, kansen en wensen vanuit  bewoners, ondernemers, eigenaren, ontwikkelaars en gemeente verzameld tijdens verschillende bijeenkomsten. Vanuit deze verzamelde informatie én vanuit het ontstaan van het gebied hebben wij het ontwikkelingsperspectief samengesteld. Maar hiermee hebben wij nog geen organisch werkend gebied gemaakt of gepuzzeld. En er moet beweging komen in alle onderdelen om het gebied als een organisme te laten werken.

Iedereen moet aan de slag.

Niets loslaten dus als overheid en zeker niet afwachten als eigenaar, ontwikkelaar, burger en ondernemer. Iedereen moet aan de slag. Meer Merwede ook, want dit is juist het begin voor ons. De samenwerking en afstemming tussen top down en bottom-up, een samenwerking die nu pas in de kinderschoenen staat, moet doorgezet worden. En alleen door inzet van alle partijen kan organische gebiedsontwikkeling op gang gebracht worden.