Rollen bij herontwikkeling

Eisse Kalk geeft in zijn boek Nieuw leven voor meer gebouwen een uitleg van de betrokkenen bij herontwikkeling en hun rollen. Hij noemt de eigenaar, initiatiefnemer, buurt en gebruikers, overheid, financier en procesbegeleider/adviseur. In dit rijtje viel mij op dat de architect/ontwerper niet genoemd wordt.  Ik zal u zo kort mogelijk uitleggen wat er wel staat in het boek van Eisse Kalk:

Initiatiefnemers De initiatiefnemer is de onvermoeibare en enthousiaste trekker van het herontwikkelingsproject met een duidelijke boodschap. Deze partij wil doen! Zijn doel bereiken.
Overheid De overheid kan verschillende rollen aannemen. Zij kan initiatiefnemer/opdrachtgever zijn, maar ook (en dit woord gebruikt Eisse Kalk niet in zijn boek) facilitator. Deze partij wil een sociaal en economisch sterke stad.
Marktpartijen Marktpartijen zijn de bank, de belegger, de ontwikkelaar en de exploitant. De exploitant toetst de financiële haalbaarheid van het project, de ontwikkelaar zoekt beleggers en de beleggers gaan naar de bank. Heldere taakverdeling. Ouderwets ook, maar dat terzijde. Deze partijen willen zekerheid, wat ook bleek uit de bijeenkomst “Pak leegstand van kantoren aan” (zie hiervoor het artikel gebruiker gezocht t.e.a.b.).
Corporaties Het wordt mij niet duidelijk wat hun rol is, maar ik neem aan dat zij initiator kunnen zijn. Corporaties willen woningen bieden en geld verdienen, lijkt mij zo.
Gebruikers In eerste instantie zijn gebruikers vooral belangrijk voor het behoud van een gebouw. Zolang er gebruikers zijn kan er immers niet gesloopt worden. Ook kunnen gebruikers de rol van ontwikkelaar op zich nemen. Zij willen het pand en hun ruimte behouden.
Bewoners Met bewoners bedoelt Eisse Kalk de omwonenden. Ook zij kunnen vechten voor het behoud van een pand, maar vooral ook voor hun behoeften. Om te krijgen waar zij behoefte aan hebben kunnen zij de verantwoordelijkheid van het pand op zich nemen en mede-aandeelhouder worden. Zij sluiten zich hiervoor aan bij de initiatiefnemer. Bewoners willen dat het pand van toegevoegde waarde is voor de omgeving; hun buurt.

 

Geef een reactie