Tijdelijk gebruik als marketingstrategie

Tijdelijk gebruik als marketingstrategie

Marketing is het op de markt brengen van een bestaand product. Een gebouw heeft ten doel gebruikt te worden, dus ik heb als objectmarketeer het doel om dit gebruik te realiseren.Om passende (tijdelijke) gebruikers te vinden start ik met de positionering van een gebouw. Wat is het verhaal achter het gebouw en zijn omgeving? En wie zal zich aangetrokken voelen tot dit verhaal? Hoe staat dit verhaal ten opzichte van eventuele plannen voor het gebouw en de locatie? Het gebouw krijgt door de positionering een eigen identiteit waarmee het vindbaar is voor potentiële gebruikers.

Potentiële gebruikers (directe en indirecte) vind ik tijdens mijn zoektocht naar het verhaal. Het zijn mensen die een connectie hebben met het gebouw, het verhaal en de locatie. Ook zijn het mensen met een gelijke leefstijl. Voor deze mensen en hun connecties organiseer ik een ontmoeting die zowel een marketingmiddel als een tijdelijke functie van het gebouw is. Tijdelijk kan een dag zijn, maar ook een maand, een jaar of zelfs vijftien jaar.

De ontmoeting kan dus een eenmalige ontmoeting zijn in de vorm van een congres, een feest of een picknick (afhankelijk van de potentiële gebruikers), maar het kan ook een structurele ontmoeting zijn. Bijvoorbeeld een café-restaurant, sportschool, een buurthuis, kinderopvang en naschoolse les of woon- en werkruimte. De functies die het hoogst noodzakelijk zijn in de omgeving en het meest passen bij de positionering zal ik faciliteren om tot een zo hoog mogelijk gebruik te komen.

Ontmoeting door tijdelijk gebruik dat past bij het verhaal van het gebouw zal ervoor zorgen dat mensen het verhaal doorvertellen. Dingen waar wij onszelf mee identificeren delen wij nu eenmaal graag. Door goed contact te onderhouden met de (tijdelijke) gebruikers kan ik sturen op enthousiasme en aandacht geven aan zogenaamde antipromoters. Zodat identiteit en imago dicht bij elkaar blijven.

De bekendheid van het product wordt vergroot door het tijdelijke gebruik. Het tijdelijk gebruik zal langzaam overgaan in vast gebruik terwijl de band tussen gebruikers en gebouw kan groeien. Kán groeien, want ook deze band is een investering waard: waar hebben de tijdelijke gebruikers en de potentiële vaste gebruikers behoefte aan? Hier start een diepgaander onderzoek naar de leefstijl en de cultuur van de gebruikers. Het doel van dit onderzoek is het vinden van functies en plekken die synergie creëren en faciliteren tussen de gebruikers.

Een objectmarketeer is dus eigenlijk ook een programmeur: het programma verkoopt zichzelf namelijk. Zo gaat dat in de netwerksamenleving.