ZO!City

ZO!City is ontstaan als initiatief van Saskia Beer, die zich sinds 2010 het lot van Amstel III aantrok met haar Glamourmanifest. In de loop der jaren heeft zij een grote, diverse en actieve community opgebouwd met een cultuur van transparantie, samenwerking en gezamenlijk eigenaarschap. Saskia Beer heeft ZO!City in 2017 overgedragen en daartoe ontstond de stichting met eigen bestuur en raad van advies. Deze stichting wordt nu gerund door een enthousiast nieuw team. Een samenwerking tussen Omniplan en Vliegerprojecten. Het team bestaat uit Manou Roomer, Violet Nijboer en Emilie Vlieger. 

 

ZO!City is een community voor iedereen die onderneemt, ontwikkelt, huurt, werkt, woont, sport, een kop koffie gaat drinken of eigenaar is van een pand in Amstel III. Voor iedereen die meewerkt en bijdraagt aan de transformatie van het gebied.

Amstel III in ontwikkeling

Amstel III transformeert op dit moment van monotoon kantorengebied naar een stadswijk, een plek waar je wilt wonen, werken en graag wilt verblijven. De komende jaren worden 5.000 woningen gebouwd. Deze 5.000 woningen zijn een begin voor Amstel III; de ambitie is om door te groeien naar 15.000 woningen, met het nodige groen en voorzieningen. Bovendien moet het aantal werkfuncties gelijk blijven. Zo zal er de komende jaren een volwaardige stadswijk ontstaan.

De goede samenwerking die Saskia Beer de afgelopen jaren heeft opgebouwd tussen de gebiedspartijen, werpt zijn vruchten af; gezamenlijke visies zijn en worden gemaakt, evenementen in de buurt worden samen georganiseerd en veel nieuwe partijen sluiten aan. Tijdens deze transformatie is de nauwe samenwerking tussen iedereen die meewerkt aan die transformatie dan ook van groot belang. ZO!City blijft zich hierom inzetten om ontmoeting te creëren en verder te bouwen aan een sterke community in en om Amstel III. Samen werken we immers aan de grootste transformatieopgave van Amsterdam.

Communitymanager van Amstel III
Bij ZO!City draait alles om de community. De dagelijkse werkzaamheden zijn erop gericht dat deze community in en om Amstel III wordt behouden en versterkt. Dit doen we online via onze website, het platform en social media en offline tijdens evenementen en bijeenkomsten. Hierdoor zijn we een belangrijk aanspreekpunt voor het gebied. In Amstel III vindt men het belangrijk om op de hoogte te zijn van alle ontwikkelingen en activiteiten die spelen. ZO!City speelt hierop in door het netwerk en kennis in te zetten, maar ook door naar het gebied te luisteren.

Amstel III transformeert van monotoon kantorengebied met, in 2011, 40% leegstand naar gemengde stadswijk met evenveel werken, nieuwe horeca en andere ontmoetingsplekken en nog eens 15.000 woningen toegevoegd.

Liefde voor Amstel III
De liefde en het lef waarmee Saskia Beer is begonnen in 2010 zie je nog steeds terug in identiteit van het gebied. Restaurant Bullewijck, Club Jack en alle placemakers die hier voor de gemeente en diverse ontwikkelaars bezig zijn, brengen een beetje van deze liefde met zich mee. Nog lang niet genoeg, want Amstel III heeft veel aandacht nodig om echt die stadswijk te worden die we hier ambiëren. Deze nodige liefde en aandacht voor Amstel III hoop ik samen met het ZO!City team te brengen en verzamelen in de komende jaren.

Emilie Vlieger 

emilie@vliegerprojecten.nl

+ 316 4412 9336 

Volg Vliegerprojecten:

LinkedIN
Instagram